Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OZNAMVytlačiť
 

O Z N A M

 

 

Obecný úrad v Dolnej Strehovej oznamuje splnomocnencom politických strán a hnutí  a nezávislým kandidátom pre voľby na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej pre voľby 10.11.2018, že kandidátne listiny môžu odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie Ing. Anne Bystrianskej počas pracovnej doby do 15,30 hod. na Obecnom úrade v Dolnej Strehovej, Hlavná 52/75 a dňa 11.9.2018 aj po pracovnej dobe na adrese Dolná Strehová, Obchodná 240/14 do 24,00 hod.

 

 

 

Tel.: 047/4897169

         047/4897034

         0910213692   

 


 

Zverejnené 6.9.2018 -webmaster-


 

OZNAM Uznesenie vlády SR k Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@dolnastrehova.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Rozhodnutie predsedu NR SR

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zrušenie Verejného obstarávania na predmet zákazky Dodanie stavebných prác : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka