Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Prednostka Obecného úradu
Ing. Anna Bystrianska

Prednosta OcÚ riadi a zodpovedá za činnosť OcÚ a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta obce. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce. Prednosta je oprávnený vykonávať činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia starostom obce v zmysle zákona o obecnom zriadení.
V zmysle Štatútu Obce Dolná Strehová vedie a organizuje prácu obecného úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,  zúčastňuje sa na zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Prednosta obecného úradu  plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta.


 

Hlavná účtovníčka obce
Eva Kalamárová

Stavebný úrad
Ján Greguš

Matričný úrad, Evidencia obyvateľstva, Miestne dane a poplatky, Sociálne veci, Kultúra
Mgr. Oľga Uhliarová

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka