Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu

Ivan Longauer

 Ivan Longauer

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Norbert Adamove

 Norbert Adamove

poslanec OZ


 

Ivan Jánošík

 Ivan Jánošík

poslanec OZ
predseda Komisie verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia


 

Imrich Kamenský

 Imrich Kamenský

poslanec OZ
predseda Komisie vo verejnom záujme


 

Mgr. Ján Kubiš

Mgr. Ján Kubiš

poslanec OZ
predseda Komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo


 

Ing. Dušan Mališ

Ing. Dušan Mališ

poslanec OZ
predseda Komisie pre majetok a financie obce


 

Ing. Miroslav Matúška

Ing.  Miroslav  Matúška

poslanec OZ
predseda Komisie športu


 

Mgr. Petronela Uhrinová

Mgr. Petronela Uhrinová

poslankyňa OZ
predsedkyňa Kultúrnej komisie a zachovania tradícií


 

Mgr. Dana Veselovská

Mgr. Dana Veselovská

poslankyňa OZ
predsedkyňa Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja


 

 

 

OZNAM Uznesenie vlády SR k Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@dolnastrehova.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Rozhodnutie predsedu NR SR

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zrušenie Verejného obstarávania na predmet zákazky Dodanie stavebných prác : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka