Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Kontakty na obecný úrad

Správca obsahu :

Obec Dolná Strehová – Obecný úrad
ulica Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Telefón : +421 47 4897169
Fax : +421/47 4911499

IČO : 00319295
DIČ : 2020472520

Číslo účtu : VÚB, a.s. pobočka Veľký Krtíš : 1228402/0200

Web : www.dolnastrehova.sk

e-mail :
Starosta obce : starosta@dolnastrehova.sk
Podateľňa : podatelna@dolnastrehova.sk
Informácie : obec@dolnastrehova.sk
Správca webu : obec@dolnastrehova.sk


 

OZNAM Uznesenie vlády SR k Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@dolnastrehova.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Rozhodnutie predsedu NR SR

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zrušenie Verejného obstarávania na predmet zákazky Dodanie stavebných prác : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka