Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Základné údaje

obecny_urad_dolna_strehova.jpgObec Dolná Strehová – Obecný úrad
ulica Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Telefón : +421 47 4897169
Fax : +421/47 4911499

IČO : 00319295
DIČ : 2020472520

Bank. spojenie:  VÚB, a.s. pobočka Veľký Krtíš
Číslo účtu :  1228402/0200

Web : www.dolnastrehova.sk

e-mail :
Starosta obce: starosta@dolnastrehova.sk
Podateľňa: podatelna@dolnastrehova.sk
Informácie: obec@dolnastrehova.sk
Správca webu: obec@dolnastrehova.sk
 

Starosta obce: Ing. Ľuboslav Dobrocký

Prednostka obce: Ing. Anna Bystrianska

Hlavná účtovníčka: Eva Kalamárová

Stavebný úrad: Ján Greguš

Matričný úrad, Evidencia obyvateľstva,
Miestne dane a poplatky, Sociálne veci, Kultúra:  
Mgr. Oľga Uhliarová

 

Kompetencie a poskytovane služby

Poslanie a kompetencie obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.
 

Pôsobnosť obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka