Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie pri OZ

Komisie pri OZ

 

Komisia pre majetok a financie :

predseda : Ing. Dušan Mališ

členovia :  Bc. Stanislav Babic, Peter Šegľa

 

 

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku pri OZ :

predseda : Ivan Jánošík

členovia : Ing. Miroslav Matúška, Imrich Kamenský, Ján Púpava, Martina Fajčíková

 

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja :

predsedkyňa : Mgr. Dana Veselovská

členovia : Mgr. Tomáš Krahulec, RNDr. Ivana Hukeľová, Mgr. Simona Speváková, Norbert Adamove

 

Komisia pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo :

predseda : Mgr. Ján Kubiš

členovia : PaedDr. Anna Malatincová, Ing. Ľuboš Holováč

 

Komisia športová :

predseda : Ing. Miroslav Matúška

členovia : Mgr. Miroslav Sokol, Mgr. Marta Kminiaková, Peter Dobrocký, Ján Hriň

 

Komisia kultúry a zachovania tradícií :

predsedkyňa : Mgr. Petronela Uhrinová

členovia : PaedDr. Anna Malatincová, Mgr. Lucia Holováčová, Bc. Stanislava Kubišová, Mgr. Lucia Dobrocká

 

Komisia vo verejnom záujme

predseda : Imrich Kamenský

členovia : Norbert Adamove, Mgr. Ján Kubiš


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Rozhodnutie predsedu NR SR

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zrušenie Verejného obstarávania na predmet zákazky Dodanie stavebných prác : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka