Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kaštieľ Imre Madácha

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Múzeum sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabinej.

Kaštieľ, ktorý prešiel v rokoch 2010-2013 kompletnou rekonštrukciou v rámci slovensko - maďarského úniového projektu ,,Naše spoločné dedičstvo: Madách", sa právom stal nielen súčasťou dedičstva Maďarov, ale celej Európy. Literárnohistorická výstava v kaštieli si v 11-nástich sálach pripomína život Imre Madácha a jeho svetoznáme dielo Tragédia človeka.

Imre Madách sa narodil 21. januára 1823, tri týždne po narodení Sándora Petőfiho, v miestnom kaštieli. Jeho otec sa volal rovnako Imre, matka Anna Majtényi. Básnik mal štyroch súrodencov: Máriu, Annu, Károlya a Pála. Otec Imreho Madácha zomrel v roku 1834, keď mal jeho syn – básnik iba 11 rokov. Vo svojej rodine básnik videl príklad k vlastenectvu a vzťah ku kultúre. V roku 1837 ukončil gymnaziálne štúdiá, skúšky absolvoval vo Váci. Nemal ani 15 rokov, keď začal študovať v Pešti na filozofickom odbore. V rokoch 1839 – 1840 sa dal na štúdium práva.

Expozície.

Prvý výstavný celok (1.-5.sála) sa snaží dosiahnúť historickú autentickosť a navodiť dobovú atmosféru; v jednotlivých interiéroch predstavuje materiálny a duchovný svet (domáce prostredie, spoločnosť rodiny a priateľov), ktorý obklopoval autora Tragédie a tak návštevníka uviesť do života dramatického básnika.

"Levia jaskyňa" - legendárne miesto zrodu Tragédie - bývalá pracovňa Madácha.
Výstava s dobovou autentickosťou predstavuje to, čo je na legende pravdivé a vyvracia všetko, čo je falošné. Imre Madách tu od návratu z väzenia v roku 1853 do svojej smrti zďaleka nežil v drsnej osamelosti a v úplnej izolovanosti. Po rozvode a odchode manželky, resp.staršej dcéry Jolan v roku 1854, tu vytvoril príjemný domov, ktorý si užíval spolu s početnou rodinou.

Pánsky salón (štvrtá izba) - v priestore kde Imre Madách prijímal svojich priateľov, predstaviteľov verejného života Novohradskej stolice a kde sa okrem kartárskych súbojov diskutovalo o najzávažnejších udalostiach. V tomto salóne priblížime Imre Madácha ako politika, ktorý bol známy, dokonca uznávaný nielen v rámci stoličného, ale aj štátneho politického života. 

Dámsky salón (piata izba) - ústrednými vizuálnymi prvkami sú na jednej strane tmavá postava vážnej, hlboko veriacej strehovskej aristokratky, ženy prísnych mravov Anny Majthényi a na druhej strane žiarivý, nadpozemský zjav Erzsiky Fráter. Život Imre Madácha formovali a určovali dve ženy: matka a manželka. 

Druhý výstavný celok svojou umeleckou koncepciou a zážitkovým charakterom pripomína aktuálne posolstvo Tragédie človeka, ktoré je prekvapujúco platné a moderné aj v XXI. storočí.

Priestor suterénu kaštieľa, kde je v komorných klenutých miestnostiach vytvorené návštevnícke centrum s muzeálno-pedagogickým animátorom, malým javiskom a konferenčnou miestnosťou.

Telesné pozostatky básnika boli premiestnené z pôvodnej hrobky do novej, vybudovanej v parku kaštieľa. 3,6 m vysoká socha odhalená po dobudovaní hrobky 19. decembra 1936: ´Duša človeka túžiaca po nebi´ je dielom bratislavského sochára Alojza Rigeleho.

Mgr. Dana Veselovská

lektorka Múzea

 


 
 • DSC03408.JPG

 • DSC03171.JPG

 • DSC03163.JPG

 • DSC03156.JPG

 • DSC03135.JPG

 • DSC02672.JPG

 • DSC02136.JPG

 • DSC01170.JPG

 • 100_0813.JPG

 • 100_0812.JPG

 • 100_0801.JPG

 • 100_0814.JPG

 • 100_0818.JPG

 • 100_0796.JPG

 • 100_0798.JPG

 • 100_0794.JPG

 • 100_0793.JPG

 • 100_0792.JPG

 • 100_0787.JPG

 • 100_0784.JPG


 

Pozvánka na 35. riadne zasadnutie OZ ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Dolná Strehová

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie

Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuk

Podmienky predloženia cenovej ponuky, kritériá hodnotenia ponúk, dôležité termíny a ostatné podmienky verejného obstarávania nájdete v priloženom dokumente Výzvy. Súčasťou Výzvy sú i Prílohy č. 1 a č. 2 - Návrh na plnenie kritérií a Zadanie výkaz výmer, ktoré po vyplnení budú súčasťou dokumentácie cenovej ponuky. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 18. septembra 2018 o 12:00 hodine. Miestom predloženia cenových ponúk je Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka