Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.6.2018

Pozvánka na 33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.06.2018

 

 

Obec Dolná Strehová,  

Ing. Dušan Mališ, starosta obce Dolná Strehová

 

                                             V Dolnej Strehovej, dňa 04.06.2018

P o z v á n k a

 

Podľa paragrafu 13, odst. 4 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení

 

z v o l á v a m

 

33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa uskutoční dňa :

28. júna 2018 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie – starosta obce
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ – hlavná kontrolórka obce
 3. Záverečný účet obce Dolná Strehová za rok 2017

Predkladá  hlavná účtovníčka obce

 1. Žiadosti :
 1. JUDr. Vojtech Vladár – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
 2. Peter Bíro – žiadosť o sprevádzkovanie verejného osvetlenia
 3. Ivan Makovník – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
 1. Návrh plánu hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018 – hlavná kontrolórka obce
 2. Určenie výšky tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv

Predkladá : starosta obce

 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou.
 2. Rôzne
 3. Záver

 

Žiadam poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej o účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná. Neúčasť žiadam oznámiť : osobne, emailom, telefonicky.

 

 

 

                                                           Ing. Dušan Mališ

                                                           starosta obce Dolná Strehová

 

Uznesenia z 33. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2018

Zápisnica z 33. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka