Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný podnik Prameň

Obecný podnik "PRAMEŇ"

OBECNÝ PODNIK „PRAMEŇ“

pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej,

 so sídlom : ulica Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

IČO : 42011655

DIČ : 2022330178

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej na základe Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznesením z 3. verejného zasadnutia č. A/5 zo dňa 26. 2. 2007 podľa § 21 ods. 2 Zák. č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zriadilo od 1.3.2007 na dobu neurčitú obecný podnik „Prameň“ ako príspevkovú organizáciu obce.

Hospodárenie príspevkovej organizácie :

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.

 

PREDMET ČINNOSTI :

  1. Verejnoprospešné činnosti :

Zneškodňovanie odpadu – tuhého komunálneho odpadu, jeho zber a odvoz
Prevádzka čističky odpadových vôd
Prevádzka vodovodov a kanalizácií
Cintorínske služby
Prevádzka športových a rekreačných zariadení
Opravy a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Údržba verejnej zelene

 

    2. Podnikateľské činnosti :

Prevádzkovanie kempingu
Cestná nákladná doprava vnútroštátna
Stavebná činnosť
Predaj stavebného materiálu
 

Štatutárny zástupca príspevkovej organizácie :

Riaditeľ OP „Prameň“ : Ján Hriň

Mobil : 0905 478 274

 

Účtovníčka OP „Prameň“ : Mária Drozdová

Telefón : 047/4897211

email : podnik@dolnastrehova.sk

 

 

 


 

Cenník ubytovania

Ubytovanie

Zrubová chata - 4 lôžka - 44 € / chatka / noc

Turistická ubytovňa - 7,50 € /l ôžko / noc     -  pri ubytovaní zájazdov - 5,60 € / lôžko / noc

Unimobunka - 5€ / lôžko / noc

 

Parkovanie

Auto - 2 € / deň

Auto po 15,00 hodine - 1 €

Autobus - 3,50 € / deň

Motocykel - 1 € / deň

Auto pri bunke (týždenný pobyt) - 1€ / deň

 

Autocamping

Umiestnenie stanu - 3 € / deň

Umiestnenie obytného prívesu - 3,50 € / deň

Umiestnenie obytného automobilu - 4 € / deň

 

Prenocovanie v cempe

Osoba od 5 do 15 rokov - 1 € / noc

Osoba nad 15 rokov - 2 € / noc

 

Ostatné služby

Poplatok za elektrickú prípojku - 3 € / deň

Poplatok za psa - 2 € / deň

 

Zapožičanie ihriska

Tenis pre dve osoby - 5 € / hodinu

Tenis pre štyri osoby - 6,60 € / hodinu

Futbal, nohejbal - 10 € / hodinu

Lopta - 1 € / hodinu

 

Trhovisko

Jedno predajné miesto - 10 € / deň

 

UPOZORNENIE - zmena miestneho poplatku

Vážení hostia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že na základe schváleného VZN obce Dolná Strehová č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Dolná Strehová, sa od 1.1.2016 podľa článku Iv. a paragrafu 16 mení sadzba dane za ubytovanie z doterajších 0,35 € osoba/noc na sadzbu 0,50 €/ osoba/noc.

 


 

Ubytovacie zariadenia

Ubytovňa

Ubytovňa

Ubytovňa - spoločenská miestnosť

Ubytovňa - spoločenská miestnosť

Ubytovňa - lôžka

Ubytovňa - lôžka

Ubytovňa - sociálne zariadenie

Ubytovňa - sociálne zariadenie


 
 
Zrubová chata

Zrubová chata

Ubytovňa  - lôžka

Ubytovňa - lôžka

Ubytovňa - lôžka

Ubytovňa - lôžka

Zrubová chata - kuchynka

Zrubová chata - kuchynka


 
 
Camping - areál

Camping - areál

Camping

Camping

Camping

Camping


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka