Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie pri OZ

Komisie pri OZ

 

Kultúrna komisia pri OZ :

Imrich Kamenský - predseda

Členovia :

PaedDr. Anna Malatincová,

Bc. Stanislava Kubišová

Milan Košičiar,

Ing. Ľuboslav Dobrocký, 

Mgr. Oľga Uhliarová

 

Komisia  ochrany verejného záujmu pri OZ :

Peter Šegľa - predseda

Členovia :

Milada Šupicová 

Imrich Kamenský

 

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku pri OZ :

Ing. Miroslav Matúška - predseda

Členovia :

Peter Šegľa

Imrich Kamenský

Ing. Ľuboslav Dobrocký

Matúš Bystriansky

 

Športová komisia pri OZ:

Mgr. Ján Latinák - predseda

Členovia :

Ivan Longauer

Mgr. Miroslav Sokol

Ján Hriň 

Jozef Kunka

 

Finančná a bytová komisia pri OZ  :

Milada Šupicová   - predsedkyňa

Členovia :                                                  

Ing. Marian Nagy                                                    

Bc. Stanislav Babic                                                 

Eva Pupavová                                                        

Zlatica Švantnerová                                              

Peter Šegľa                                                            

Ján  Jaso 

 

Komisia ochrany životného prostredia pri OZ :

Iveta Škrabáková - predsedkyňa

Členovia :

Oľga Priatková

Jozef Galbavý 

 

  


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka